Zespół

Zespół

dr Julia Rosiak

dr Julia Rosiak – specjalistka ortodoncji, założycielka i współwłaścicielka Ortho by Heart

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2005 r., w kolejnym roku zdała Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z najwyższym wynikiem w województwie mazowieckim i trzecim wynikiem w kraju.

W latach 2007-2012 odbywała szkolenie specjalizacyjne w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadziła szkolenia dla studentów Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu ortodoncji i stomatologii.

W 2013 r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z drugim wynikiem w kraju zakończony uzyskaniem tytułu specjalistki ortodoncji.

Uczestniczka licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych o tematyce ortodontycznej i ogólonostomatologicznej. Ortodoncją zajmuje się od 2005 r.

Prawdziwa entuzjastka swojego zawodu.

dr n. med. Marek Rosiak

dr n. med. Marek Rosiak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii, certyfikowany echokardiografista Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założyciel i współwłaściciel Ortho by Heart.

Ukończył w 2006 r. Akademię Medyczną w Warszawie, w latach 2007-2013 związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM pod kierownictwem Konsultanta Krajowego Kardiologii, p. prof. Grzegorza Opolskiego, w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2013-2020 pracował na stanowisku starszego asystenta w Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne z kardiologii zakończone Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym i uzyskaniem tytułu specjalisty kardiologii w 2016 r.

Od 8 lat zajmuje się echokardiografią, w 2019 uzyskał Indywidualną Akredytację II Stopnia Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2020 r. prowadzi pracownię echokardiografii w Szpitalu Praskim w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach, współautor wielu rozdziałów w podręcznikach medycznych, prelegent na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych, recenzent naukowy w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych m. in. w Echocardiography Journal, Polish Archives of Internal Medicine, Diabetes Research and Clinical Practice czy Platelets. Za działalność naukową otrzymał m. in. II Nagrodę „Piszący z Sercem” za najlepszy artykuł roku Kardiologii po Dyplomie, Nagrody Dydaktyczne II stopnia Rektora WUM. Prowadził również zajęcia dla studentów I Wydziału Lekarskiego oraz studentów English Division, prowadził warsztaty echokardiograficzne, był wykładowcą na kursach specjalizacyjnych z kardiologii prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, od 2 lat prowadzi profil FB Interesujące Przypadki Echokardiograficzne dla echokardiografistów.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń kardiologicznych (w tym choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego czy zaburzeń rytmu serca), diagnostyką nieinwazyjną serca (badania EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, echo serca).

lek. dent. Piotr Wieczorek

lek. dent. Piotr Wieczorek – specjalista chirurgii stomatologicznej, implantolog

W 1994 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, w 2001 r. zdobył tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej II stopnia. Przez 12 lat pracował w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szkoląc kolejne pokolenia studentów i lekarzy.

Od wielu lat zajmuje się implantologią – ukończył m. in.:

  • prestiżowe trzyletnie szkolenie Implant Continuum Education na College of Dentistry Uniwersytetu w Nowym Jorku,
  • Curriculum Perdiodontologiczno-Implantologiczne pod kierownictwem profesora Markusa Hurzellera,
  • Curriculum Europejskiej Asocjacji Implantologów (OSIS-EDI).

W pracy z Pacjentami niezwykle dokładny i cierpliwy.

lek. dent. Piotr Wieczorek

dr n. med. i n. o zdr. Aleksandra Jarecka-Dobroń – specjalistka chorób wewnętrznych, specjalistka chorób płuc

W 2012 r. ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą obturacyjnego bezdechu sennego. W 2020 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalistki chorób wewnętrznych. W 2024 roku ukończyła w Klinice Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie specjalizację z pulmonologii i zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskując drugi tytuł specjalistyczny.

Autorka prac naukowych dotyczących przede wszystkim tematyki zaburzeń oddychania podczas snu oraz profilaktyki pierwotnej chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego oraz niepokojących objawów z nim związanych (w tym zaburzeń oddychania podczas snu, kaszlu, duszności, infekcji układu oddechowego, POChP, astmy itp). W pracy zawodowej posługuje się badaniami czynnościowymi i obrazowymi, w tym wykonuje USG układu oddechowego.

Jest certyfikowaną przez Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie terapeutką leczenia uzależnienia od nikotyny oraz certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością terapeutką leczenia otyłości.

lek. dent. Piotr Wieczorek

lek. med. Nikola Siekierko – medycyna estetyczna

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego  z chorób zakaźnych w Oddziale III Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Medycyną estetyczną zainteresowała się jeszcze podczas studiów, a umiejętności praktyczne zdobywa w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging. Kształci się pod okiem najlepszych specjalistów związanych ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych, które od 1999r. kreuje standardy medycyny estetycznej i anti-aging w Polsce. Dba o bezpieczeństwo i wysoką jakość zabiegów, a także holistyczne podejście do leczenia.

 mgr Julia Kobus

mgr Julia Kobus – licencjonowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność higiena stomatologiczna. Tytuł licencjata uzyskała w 2018 roku broniąc pracy „Nadwrażliwość zębów – procedury terapeutyczne” pod kierunkiem dr. n. med. Macieja Zaremby. W 2021 roku ukończyła studia magisterskie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej na Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie w specjalności Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Związana ze stomatologią od wielu lat, od 2017 roku aktywna zawodowo jako asystentka stomatologiczna, rok później rozpoczęła pracę jako higienistka stomatologiczna. W dalszym ciągu podnosi swoje umiejętności jako uczestniczka licznych wykładów i szkoleń. W Naszej klinice zajmuje się profesjonalną higienizacją tj. skaling, piaskowanie, fluoryzacja, edukacją pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej oraz opieką nad pacjentem ortodontycznym.

Anna Wlazło

Anna Wlazło – licencjonowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność higiena stomatologiczna. Tytuł licencjata uzyskała w 2014 roku broniąc pracy „ Metody wspomagające skuteczność skalingu” pod kierunkiem dra n. med. Macieja Nowaka. Wciąż podnosi swojej kwalifikacje oraz poszerza wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i wykładach.

W Ortho by Heart sprawuje opiekę nad pacjentami ortodontycznymi, a także dba o zdrowy uśmiech przeprowadzając zabiegi profesjonalnej higienizacji oraz edukując w kwestii prawidłowej higieny jamy ustnej.

Agnieszka Klukow

Agnieszka Klukow – licencjonowana higienistka stomatologiczna

Wkrótce

mgr Przemysław Śliwiński

mgr Przemysław Śliwiński – fizjoterapeuta

Absolwent Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie. W 2019 r. ukończył studia magisterskie Fizjoterapii na Wydziale Ochrony Zdrowia. Od 2017 roku jest czynnym zawodowo fizjoterapeutą pracującym głównie metodami terapii manualnej. Uczestnik licznych kursów doszkalających, czytelnik literatury fachowej i badań naukowych. Pasjonat swojego zawodu i ludzkiego zdrowia.

W Ortho by Heart zajmuje się fizjoterapią stomatologiczną. Dzięki holistycznemu podejściu do Pacjenta, odnajduje przyczyny m. in. zaburzeń zgryzu czy bólów głowy często w odległych częściach naszego ciała. Zajmuje się terapią narządu żucia, co pozwala znacznie ułatwić i przyspieszyć proces leczenia ortodontycznego u wielu Pacjentów.

Edyta Michniewicz

Edyta Michniewicz – rejestratorka medyczna

Absolwentka Studium Ekonomicznego na kierunku handel zagraniczny, która posiada wieloletnie doświadczenie jako koordynator biura.
Jest niezastąpioną częścią naszego zespołu! Jej głównym zadaniem jest sprawne zarządzanie dokumentacją medyczną, umożliwiające płynne funkcjonowanie Centrum Medycznego Ortho by Heart.

Dba o rejestrację pacjentów, terminarz wizyt oraz archiwizację dokumentów, zapewniając, że wszystko jest zorganizowane i łatwo dostępne. Z jej pomocą proces rejestracji staje się łatwy i bezproblemowy, a zaangażowanie w tworzenie przyjaznej atmosfery sprawia, że każdy pacjent czuje się mile widziany i zadbany!

legionowo centrum medyczne

Adres

Ortho by Heart
ul. Piłsudskiego 28, lokal U6
05-120, Legionowo

(wejście od ul. Sowińskiego, po lewej stronie od apteki Gemini)

Kontakt