Zespół

Zespół

dr Julia Rosiak – specjalistka ortodoncji, założycielka i współwłaścicielka Ortho by Heart

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2005 r., w kolejnym roku zdała Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z najwyższym wynikiem w województwie mazowieckim i trzecim wynikiem w kraju.

W latach 2007-2012 odbywała szkolenie specjalizacyjne w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadziła szkolenia dla studentów Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu ortodoncji i stomatologii.

W 2013 r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z drugim wynikiem w kraju zakończony uzyskaniem tytułu specjalistki ortodoncji.

Uczestniczka licznych szkoleń krajowych i międzynarodowych o tematyce ortodontycznej i ogólonostomatologicznej. Ortodoncją zajmuje się od 2005 r.

Prawdziwa entuzjastka swojego zawodu.

dr n. med. Marek Rosiak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii, certyfikowany echokardiografista Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założyciel i współwłaściciel Ortho by Heart.

Ukończył w 2006 r. Akademię Medyczną w Warszawie, w latach 2007-2013 związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM pod kierownictwem Konsultanta Krajowego Kardiologii, p. prof. Grzegorza Opolskiego, w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2013-2020 pracował na stanowisku starszego asystenta w Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne z kardiologii zakończone Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym i uzyskaniem tytułu specjalisty kardiologii w 2016 r.

Od 8 lat zajmuje się echokardiografią, w 2019 uzyskał Indywidualną Akredytację II Stopnia Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2020 r. prowadzi pracownię echokardiografii w Szpitalu Praskim w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach, współautor wielu rozdziałów w podręcznikach medycznych, prelegent na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych, recenzent naukowy w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych m. in. w Echocardiography Journal, Polish Archives of Internal Medicine, Diabetes Research and Clinical Practice czy Platelets. Za działalność naukową otrzymał m. in. II Nagrodę „Piszący z Sercem” za najlepszy artykuł roku Kardiologii po Dyplomie, Nagrody Dydaktyczne II stopnia Rektora WUM. Prowadził również zajęcia dla studentów I Wydziału Lekarskiego oraz studentów English Division, prowadził warsztaty echokardiograficzne, był wykładowcą na kursach specjalizacyjnych z kardiologii prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, od 2 lat prowadzi profil FB Interesujące Przypadki Echokardiograficzne dla echokardiografistów.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń kardiologicznych (w tym choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego czy zaburzeń rytmu serca), diagnostyką nieinwazyjną serca (badania EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, echo serca).

lek. dent. Piotr Wieczorek – specjalista chirurgii stomatologicznej, implantolog

W 1994 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, w 2001 r. zdobył tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej II stopnia. Przez 12 lat pracował w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szkoląc kolejne pokolenia studentów i lekarzy.

Od wielu lat zajmuje się implantologią – ukończył m. in.:

  • prestiżowe trzyletnie szkolenie Implant Continuum Education na College of Dentistry Uniwersytetu w Nowym Jorku,
  • Curriculum Perdiodontologiczno-Implantologiczne pod kierownictwem profesora Markusa Hurzellera,
  • Curriculum Europejskiej Asocjacji Implantologów (OSIS-EDI).

W pracy z Pacjentami niezwykle dokładny i cierpliwy.

mgr Julia Kobus – licencjonowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność higiena stomatologiczna. Tytuł licencjata uzyskała w 2018 roku broniąc pracy „Nadwrażliwość zębów – procedury terapeutyczne” pod kierunkiem dr. n. med. Macieja Zaremby. W 2021 roku ukończyła studia magisterskie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej na Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie w specjalności Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Związana ze stomatologią od wielu lat, od 2017 roku aktywna zawodowo jako asystentka stomatologiczna, rok później rozpoczęła pracę jako higienistka stomatologiczna. W dalszym ciągu podnosi swoje umiejętności jako uczestniczka licznych wykładów i szkoleń. W Naszej klinice zajmuje się profesjonalną higienizacją tj. skaling, piaskowanie, fluoryzacja, edukacją pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej oraz opieką nad pacjentem ortodontycznym.

Anna Wlazło – licencjonowana higienistka stomatologiczna

Wkrótce

Agnieszka Klukow – licencjonowana higienistka stomatologiczna

Wkrótce

mgr Przemysław Śliwiński – fizjoterapeuta

Absolwent Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie. W 2019 r. ukończył studia magisterskie Fizjoterapii na Wydziale Ochrony Zdrowia. Od 2017 roku jest czynnym zawodowo fizjoterapeutą pracującym głównie metodami terapii manualnej. Uczestnik licznych kursów doszkalających, czytelnik literatury fachowej i badań naukowych. Pasjonat swojego zawodu i ludzkiego zdrowia.

W Ortho by Heart zajmuje się fizjoterapią stomatologiczną. Dzięki holistycznemu podejściu do Pacjenta, odnajduje przyczyny m. in. zaburzeń zgryzu czy bólów głowy często w odległych częściach naszego ciała. Zajmuje się terapią narządu żucia, co pozwala znacznie ułatwić i przyspieszyć proces leczenia ortodontycznego u wielu Pacjentów.

Edyta Michniewicz – rejestratorka medyczna

.

legionowo centrum medyczne

Adres

Ortho by Heart
ul. Piłsudskiego 28, lokal U6
05-120, Legionowo

(wejście od ul. Sowińskiego, po lewej stronie od apteki Gemini)

Kontakt