Echo – edukacja

Blog

Ciężka dysfunkcja skurczowa lewej komory powikłana obecnością skrzeplin

Przypadek 40-letniego mężczyzny z kardiomiopatią rozstrzeniową o nieustalonej etiologii, ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory i skrzeplinami w jamie lewej komory.

legionowo centrum medyczne

Adres

Ortho by Heart
ul. Piłsudskiego 28, lokal U6
05-120, Legionowo

(wejście od ul. Sowińskiego, po lewej stronie od apteki Gemini)

Kontakt