Od 06.03.2023 w Ortho by Heart mają Państwo możliwość wykonania badania Holtera EKG z rejestracją sygnału z aż 12 odprowadzeń! 

Badanie EKG metodą Holtera to trwające najczęściej 24 lub 48 godzin monitorowanie EKG w warunkach domowych. Tak jak w klasycznym spoczynkowym EKG, badanie holterowskie zbiera wysyłane przez serce sygnały elektryczne i zapisuje je w postaci wykresów. Na tej podstawie kardiolog może stwierdzić, czy rytm serca jest prawidłowy, zbadań jego częstość, wykryć zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, czy prawidłowość funkcjonowania rozrusznika serca.

Typowe badanie holterowskie zbiera sygnały z 3 kanałów, co jest wystarczające dla diagnostyki arytmii. Zaletą badań z zastosowaniem 12 odprowadzeń (czyli tylu, ile w klasycznym badaniu EKG) jest możliwość wykrycia niedokrwienia mięśnia sercowego w trakcie trwania badania.

Na czym polega badanie?

Urządzenie do rejestracji sygnału holterowskiego składa się z rejestratora (niewielkie urządzenie, które można zawiesić w specjalnym futerale na szyi), przewodów zbierających sygnał EKG oraz naklejanych 10 elektrod, do których te przewody podłączamy. Monitorowanie trwa najczęściej od 24 do 48 godzin. Następnie po zdjęciu aparatu holterowskiego kardiolog dokonuje analizy sygnału i opisuje ewentualne nieprawidłowości.

Jak się do badania przygotować?

W celu uzyskania najlepszej jakości badania zaleca się przyklejanie elektrod na zdrową, suchą skórę (nie należy smarować miejsc przyłożenia elektrod kremami ani oliwkami), w przypadku bujnego owłosienia klatki piersiowej zalecane jest jej ogolenie.

Jak zachowywać się w trakcie badania?

Jeżeli badanie wykonywane jest w celu diagnostyki różnych dolegliwości, które mogą wynikać z nieprawidłowej pracy serca, to najpewniejszym sposobem powiązania tych dwóch zjawisk jest wywołanie danych objawów w trakcie trwania badania. Zatem jeżeli np. pacjent zgłasza uczucie kołatania serca w trakcie wchodzenia po schodach, wówczas należy w trakcie badania podjąć próbę wejścia po schodach i wywołania zgłaszanych objawów. Należy również zapisać godzinę wystąpienia (początku i końca) danych dolegliwości i ich rodzaj (kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, uczucie zamierania serca itp.). Dzięki temu kardiolog oceniający zapis będzie w stanie powiązać wystąpienie dolegliwości z zaburzeniami pracy serca (lub je wykluczyć). Oczywiście jeżeli badanie wykonywane jest w ramach diagnostyki groźnych zaburzeń (np. utrat przytomności, silnego bólu w klatce piersiowej) nie należy tych dolegliwości prowokować w trakcie badania.